درباره انجمن

هنراریگامی و یا بازی با کاغذ ازدیربازوسالیان دور مورد علاقه ما ایرانی ها بوده وجایگاه ویژه ای برای سرگرمی علاقمندان داشته است.

اما این هنر در دنیا جایگاه خود را از شکل سرگرمی به علم اریگامی تغییر داده ودر بسیاری از صنایع /علم ریاضیات/معماری/مبلمان شهری و… میتوان از این هنر بهره گرفت. انجمن اریگامی ایران با هدف شناساندن ابعاد و فوائد مختلف این هنر در سال 1384 با تاسیس موسسه پیشگامان آغاز به کار کرده و تا امروزبه همت اعضا و علاقمندان این هنر جایگاه ویژه ای نه تنها در بین کودکان و نوجوانان بلکه در بین هنرمندان/دانشجویان/معلولین/به ویژه سالمندان پیدا کرده است . انجمن اریگامی ایران در بسیاری از محافل هنری مانند: وزارت ارشاد- برپایی چندین دوره مسابقات اریگامی در سطح کشور– حضور در نمایشگاه های چندین استان – حضور در دانشگاه ها –همکاری با سفارت ژاپن در ایران – انجمن های مردم نهاد و خیریه – داشتن حدود 500 عضو از سراسر کشور و بیش از 400 هنرجو که دوره سه ماهه مربیگری را طی کرده و تعدادی از این عزیزان خود تشکل های قوی این هنر را تاسیس کرده اند – نمایندگی در تعدادی شهرستان و… انجمن اریگامی ایران با افتخار از همه علاقمندان این هنر دعوت مینماید که همه در کنار یکدیگر و با هدف بسط و نشر این هنر گام برداریم.

انجمن حامی تمامی گروه ها وتشکلهای این هنربوده و خواهد بود .

×