مراسم روز جهانی اریگامی فرهنگسرای ارسباران تهران آبان98

پوستر
پوستر
تمرین اعضا انجمن جهت روز مراسم
مسابقه دایاگرام خوانی حرفه ای در روز مراسم
مسابقه دایاگرام خوانی حرفه ای در روز مراسم
اعلام نتایج توسط داور مسابقه جناب صالحی و معرفی آقای فرمانی ب
مراسم روز جهانی اریگای با تقدیر از استاد سلطانی پدر اریگامی ایران
مراسم روز جهانی اریگای با تقدیر از استاد سلطانی پدر اریگامی ایران
عکس یادگاری بعد از نمایش اریگامی در روز مراسم
کارگاه دو روزه طراحی اریگامی اعضا انجمن توسط جناب سروی از شیراز
گزارش مراحل و مقدمات مراسم توسط آقای داریانی
آبان سال 1398 تهران روز جهانی اریگامی با مشارکت سازمان فرهنگی
×