نمایندگی اردکان

نماینده انجمن اریگامی در شهر اردکان – خانم دهستانی

شماره تماس: 09362243736

ایمیل: maryamdehestani056@gmail.com

نماینده انجمن اریگامی ایران در اردکان

برگزار کننده دوره های تخصصی و مقدماتی

افتتاح نمایندگی انجمن اریگامی ایران در اردکان  ۹۷/۶/۱۱
برگزاری دورهمی یلدایی اریگامی در انجمن اریگامی اردکان ۳۰ آذر ماه ۹۷
آموزش اریگامی به صورت حضوری و مجازی  و تربیت مربی اریگامی

دبیر رسمی آموزش و پرورش 

آدرس دفتر: اردکان – چرخاب – کوچه آیت الله خاتمی (ره) خانه تاریخی سنایی

maryamdehestani056@gmail.com

شماره تماس : ۰۹۳۶۲۲۴۳۷۳۶ 

@origami_ardakan

×