نمایندگی اسلام شهر

نماینده انجمن اریگامی در اسلام شهر – خانم کریمی

شماره تماس: 09138281814

نماینده انجمن اریگامی در اسلام شهر – خانم کریمی

درباره این نماینده:

انجمن اوریگامی مرکز اسلام شهر از سال ۱۳۹۲ شروع به فعالیت کرد

فعالیت ها در حوزه آموزش اوریگامی به دانش آموزان  دبستان و راهنمایی اسلام شهر فعال میباشد 

 همچنین درسازمان دانش آموزی اسلام شهر کانون طوبی اسلامشهر کلاس های آموزشی را برپا مینماید

×