چند کلمه درباره ما


” درباره ما “

هنراریگامی و یا بازی با کاغذ ازدیربازوسالیان دور مورد علاقه ماایرانی ها بوده وجایگاه ویژه ای برای سرگرمی علاقمندان داشته است.

امااین هنردردنیا جایگاه خود را ازشکل سرگرمی به علم اریگامی تغییرداده ودر بسیاری ازصنایع /علم ریاضیات/معماری/مبلمان شهری و... میتوان از این هنر بهره گرفت. انجمن اریگامی ایران با هدف شناساندن ابعاد و فوائدمختلف این هنر در سال 1384 با تاسیس موسسه پیشگامان آغاز به کار کرده و تا امروزبه همت اعضا وعلاقمندان این هنرجایگاه ویژه ای نه تنها دربین کودکان ونوجوانان بلکه در بین هنرمندان/دانشجویان/معلولین/به ویژه سالمندان پیدا کرده است . انجمن اریگامی ایران در بسیاری از محافل هنری مانند: وزارت ارشاد- برپایی چندین دوره مسابقات اریگامی در سطح کشور– حضور در نمایشگاه های چندین استان – حضور دردانشگاه ها –همکاری باسفارت ژاپن در ایران - انجمن های مردم نهاد و خیریه – داشتن حدود 500 عضو از سراسر کشوروبیش از 400 هنرجو که دوره سه ماهه مربیگری را طی کرده و تعدادی از این عزیزان خود تشکلهای قوی این هنررا تاسیس کرده اند - نمایندگی در تعدادی شهرستان و... انجمن اریگامی ایران با افتخار ازهمه علاقمندان این هنردعوت مینماید که همه درکناریکدیگروبا هدف بسط و نشراین هنر گام برداریم.

انجمن حامی تمامی گروه ها وتشکلهای این هنربوده و خواهد بود .