انجمن اریگامی

با استفاده از فرم زیر می توانید با بخش های مختلف انجمن اریگامی ارتباط بر قرار فرمایید


ارسال پیام

دریافت کننده پیام
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره موبایل
عنوان پیام
متن پیاماطلاعات انجمن

انجمن اریگامی ایران

مالک سایت
خانم معصومه منیری

شماره تلفن - ارتباط فقط از طریق پیامک
09025141345

ایمیل:
origamiassociation@gmail.com
آدرس دفتر
تهران خیابان شریعتی . بالاتر از تقاطع دولت . روبروی سینما فرهنگ . سازمان دانش آموزی منطقه سه آموزش و پرورش طبقه دوم دفتر انجمن اریگامی ایران