نماینده انجمن اریگامی در اسلام شهر - خانم کریمی


نماینده انجمن اریگامی در اسلام شهر - خانم کریمیشماره تماس :

09138281814ایمیل :

وب سایت یا شبکه های اجتماعی :نماینده انجمن اریگامی در اسلام شهر - خانم کریمی

درباره این نمایندهانجمن اوریگامی مرکز اسلام شهر از سال ۱۳۹۲ شروع به فعالیت کرد
فعالیت ها در حوزه آموزش اوریگامی به دانش آموزان  دبستان و راهنمایی اسلام شهر فعال میباشد 
 همچنین درسازمان دانش آموزی اسلام شهر کانون طوبی اسلامشهر کلاس های آموزشی را برپا مینماید